Henrik Jensen - "Krigen 1914-1918" - Indbunden udgave fra Kristeligt Dagblads Forlag 1.udgave 1.oplag 2014 - 285 sider - Meget flot - Pris - 24,50 kr.

Ingen krig har haft større konsekvenser end Første Verdenskrig. For vel kan man næppe rangordne verdenshistoriens mest katastrofale øjeblikke, men Første Verdenskrig var endnu mere end de 9 millioner døde og langt flere sårede. Den var langt mere end en nytegning af Europakortet. Med krigen blev alt forandret.
Den store selvtillid, der havde præget Vesten før krigen, og som gav sig udslag i synet på alt fra religion over kunst til resten af verden, forvitrede. Ind kom tvivlen, meningstabet og en mangel på retning, der har defineret kulturen lige siden. For krigen blev et altafgørende brud med det vestlige menneskes selvbillede.
Henrik Jensens bog om Første Verdenskrig gennemgår krigens forudsætninger, udvikling og afslutning og giver samtidig en kulturhistorisk tolkning af den arv, krigen efterlod.