Karl Christian Lammers - "Goebbels" - Uindbunden udgave fra Forlaget Schønberg 2010 - 565 sider - Flot, men har lille bøj øverste hjørne på forsiden - Pris - 29,50 kr.

Joseph Goebbels havde som minister for propaganda og folkeoplysning en central rolle i det nazistiske Tysklands historie. Han iscenesatte virkeligheden i det nye nazistiske Volksgemeinschaft, og han skabte med den såkaldte Førermyte ikke bare billedet af Adolf Hitler som den ufejlbarlige fører, der ville føre tyskerne til en glorværdig fremtid. Førermyten bidrog også til at binde tyskerne sammen med Hitler næsten til hans død, og den ledte dem ud i en krig, der nær havde endt med Tysklands undergang.
Goebbels var respekteret for sin dygtighed, sine karismatiske taler og sine evner som propagandist, men forhadt som følge af sin kynisme og magtlyst; han bandt sig tæt til Hitler og forblev loyal mod sin forgudede fører og dennes nazisme til sin død i 1945.
Biografien COEBBELS - Hitlers spin-doktor tegner et kritisk, men nuanceret portræt af en politiker, der i brugen at propaganda og spin fremstår som en at sin samtids mest moderne politikere. Det sker på baggrund at hans omfattende dagbogsværk, som han sørgede for overlevede ham og som blev fundet af russiske soldater i 1945 og opbevaret i russiske arkiver. Dagbøgerne blev i deres helhed gjort tilgængelige og offentliggjort efter Sovjetunionens fald i 1991.