Kåre Lauring - "Mellem Bomber og Torpedoer" - Uindbunden udgave fra Gyldendal 2004 - 195 sider - Meget flot - Pris - 24,50 kr.

„Når jeg skal være helt ærlig, så har jeg, bortset fra krigen, som vi jo alle sammen er i, i al den tid jeg har sejlet, aldrig haft det bedre end jeg har haft det her”.
Det må nok siges at være en usædvanlig udtalelse af en sømand der næsten dagligt har levet med døden tæt inde på livet. Men Martin Bantz, der skriver disse linjer beregnet for min hustru Kamma hjemme i Danmark, må også have været et usædvanligt menneske, og hans erindringer er da også temmelig enestående.
Bantz var, som så mange andre danske søfolk, om bord på et fragtskib der søgte allieret havn, da Danmark blev besat; han var under hele 2. verdenskrig i allieret tjeneste, og han oplevede et og andet der er værd at fortælle om.
Bantz sejlede først i engelsk indenrigsfart, siden tværs over Atlanten og på de farefulde togter nord om Norge til Murmansk, han var på troperne, i Middelhavet og igen tværs over Atlanten.
Mellem bomber og torpedoer er en dramatisk beretning, skrevet af en mand der også har blik for de mere humoristiske sider af livet på havet og i land. Derved får den en velgørende ekstra dimension, og man er i godt selskab med en mand, som har evnen til at fortælle en god historie - og sine meningers mod.
Det er Kåre Lauring der har redigeret og bearbejdet disse efterladte erindringer. Han har desuden skrevet et indledende afsnit om de danske søfolk i allieret tjeneste og et afsluttende om ubådskrigen på Atlanten. Desuden har han forsynet bogen med en række nyttige noter m.m. Illustreret.