Knud J.V. Jespersen - "Den væbnede kamp 1943-1945" - Indbunden udgave med smudsomslag fra Odense Universitetsforlag 2000 - 495 sider - Meget flot - Pris - 49,50 kr.

Efter Augustoprøret 1943 lagde tyskerne for alvor fløjshandsken bort i det besatte Danmark. Afvæbningen og interneringen af hæren, aktionen mod de danske jøder og opløsningen af politiet var sigende udtryk for den nye hårde linie, der yderligere blev understreget ved et stærkt voksende antal terrorhandlinger og clearingmord. Gennem krigens sidste halvandet år fik danskerne for alvor at føle, at de var blevet en del af krigens barske hverdag.
Til gengæld voksede den væbnede modstand. De tidligere spredte aktiviteter samlede sig med engelsk hjælp efterhånden til en omfattende, velorganiseret modstandsbevægelse, der med alle midler tog kampen op mod den svækkede, men i stigende grad terroristiske besættelsesmagt. Først ved befrielsen den 5. maj 1945 kunne modstandshæren dog træde åbent frem.
På grundlag af de nyåbnede engelske arkiver tegnes et hidtil ukendt billede af den danske modstandskamps afgørende faser og englændernes rolle deri. Vi møder modstandskampens store skikke1ser, således som de opfattedes i London, vi følger i detaljer den omhyggelige planlægning af den danske modstandsindsats i SOEs hovedkvarter og arbejdet med at samordne denne med krigshandlingerne på de store fronter. Og på grundlag af hidtil hemmeligholdt materiale får vi et detaljeret billede af englændernes efter-krigsplaner i Danmark. Vi følger SOEs historie helt frem til organisationens opløsning i 1946.
På disse og mange andre punkter kaster det nye engelske arkivmateriale et uvant og ofte uventet lys over den modstandskamp, der i løbet af krigens sidste halvandet år forvandlede Danmark fra en tysk vasalstat til en allieret medkæmper. Og det hele rundes af med en samlet vurdering af SOEs og Englands rolle i dette afgørende forløb.