Stig Hornshøj-Møller - "Førermyten" - Uindbunden udgave fra Bogklubben Samtid 1997 - 425 sider - Pæn - Pris - 49,50 kr.

Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det lykkes en enkelt mand - Adolf Hitler - at iscenesætte en hel verden efter sit eget hoved med død og ødelæggelse til følge? Hvordan lod det sig gøre at overbevise så mange millioner om Førerens guddommelige status, så de var villige til at ofre både deres eget og andre menneskers liv for denne overbevisning?
Holocaust - det systematiske massemord på seks millioner jøder - har lige siden 1945 været et trauma, som har beskæftiget vores civilisation. Næppe noget tema har været så omhyggeligt undersøgt af videnskaben - og fra alle mulige synsvinkler. Men folkemord rundt om i verden demonstrerer stadigvæk med ubehagelig tydelighed, at det endnu ikke er lykkedes menneskeheden at tage ved lære.