Denis Rigden - "Mission: Dræb Føreren" - Indbunden udgave fra Forlaget Broe 2013 - 280 sider - Meget flot - Pris - 24,50 kr.

Under Anden Verdenskrig pålagde den britiske regering i allerdybeste hemmelighed organisationen SOE (Special Operations Executive) at snigmyrde Hitler.
Et lille antal medarbejdere i SOE, kendt som Sektion X, gik herefter i gang med at udarbejde detaljerede planer for, hvordan og ikke mindst hvornår attentatet kunne føres ud i livet. Ved samme lejlighed blev og-så en række medlemmer af Hitlers inderkreds, blandt andet Goebbels og Himmler, udpeget som mål for de britiske agenters dødelige mission. Kun agenterne i Sektion X samt en lille håndfuld højt betroede SOE-folk var involveret i dét, der i de interne papirer fik kodenavnene Operation Foxley og Operation Little Foxley.
Som historien siden hen skulle vise, blev attentatplanerne aldrig til virkelighed, om end Sektion X - i 1944 omdøbt til det Tyske Direktorat - på andre områder kom til at yde vitale bidrag til de Allieredes krigsindsats: Sabotage og distribution af illegalt materiale var her blandt specialerne.
MISSION: DRÆB FØREREN, der bygger på en række tidligere fortrolig-stemplede dokumenter samt private kilder, giver læseren et spændende indblik i den skyggeverden, som udgjorde de hemmelige britiske tjenester under Anden Verdenskrig, Illustreret med fotografier fra arkiverne.