Kong Salomons miner - H. Rider Haggard - Hardcover udgave 1925 - Illustrationer af Carl H.F. Schmidt - Pæn - Pris - 10,00 kr.