Besættelsens Hvem Hvad Hvor - Uindbunden udgave fra Politikens Forlag 1985 - 360 sider - Flot - Pris - 14,50 kr.

Sådan var optakten til 9. april 1940 Sådan forløb besættelsestiden i Danmark HVEM var "Citronen"? Werner Best? "General Johansen"? Fritz Clausen? Duckwitz? Scavenius? Den højere Pancke? "Tom"? Ronald Turnbull? "Flamme"?
HVAD var Frihedsrådet? BOPA? Frikorps Danmark? Telegramkrisen? DNSAP? Kommunistloven? Augustoprøret? Horserød? Den illegale presse? Højgaardkredsen?
HVOR lå modstandsbevægelsens seks regioner? De "danske" KZ-lejre? Hvor gik de illegale flugtruter? Hvor skete våbennedkastningerne? Besættelsens hvem hvad hvor giver klar besked om Danmark under den tyske besættelse 1940-45. Fortalt at Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen m.fl.